ISTORIJAT I ODBORI DRUŠTVA

OSNOVANO 1934 godine

Istorijat

Srpsko društvo za puteve “Via-vita” vuče korene iz daleke 1934 godine, kao jedan od pravnih sukcesora tadašnjeg Društva za puteve, osnovanog na Tehničkom fakultetu u Beogradu od strane istaknutih stručnjaka, inženjera, profesora i rukovodioca u ondašnjem putnom sistemu. Osnivačka Skupština održana je 17. 05. 1934. godine, a odmah po formiranju iz Beograda je pokrenuta inicijativa da se u ondašnjim banovinama, u njihovim sedištima, kao i većim gradovima, formiraju Društva za puteve i odmah počnu sa radom. Prvi časopis koji izdaje Društvo zvao se „Glasnik“.

Rad i organizacija Srpskog društva za puteve od 1934. do 1940. godine odvijali su se u početnim koracima stvaranja sadržaja rada i organizacije na svojoj teritoriji, kao i podsticaju da se organizuju Društva za puteve u preostalim banovinama i većim mestima, a takođe se radilo i na povezivanju Društva sa Društvima susednih zemalja i međunarodnim organizacijama za puteve. Društvo je imalo za cilj da prati i razmatra sva stručna pitanja vezana za razvoj putne mreže, njeno modernizovanje, unapređenje i specijalizaciju stručnog osoblja na projektovanju, građenju i održavanju puteva. Rukovodstvo Društva je imalo poseban zadatak da redovno obezbeđuje finansijska sredstva za normalan rad Društva, štampanje „Glasnika“ i druge aktivnosti. Finansijska sredstva su obezbeđivana putem članarine, reklama u časopisu, donacija svih zainteresovanih organizacija i pojedinaca.

Srpsko društvo za puteve je davalo predloge i svoje primedbe na zakonodavna akta, propise i standarde. Redovne skupštine su održavane godišnje, a svake druge godine kongresi, stručna predavanja, izložbe posvećene aktuelnim temama i dr. Posebna pažnja je posvećena saradnji sa međunarodnim organizacijama za puteve kao što su: „Stalno međunarodno udruženje za kongrese puteva“ sa sedištem u Parizu (to udruženje je 1934. godine obeležilo 20 godina postojanja) i Udruženje Društava za puteve sa susednim državama (Makedonijom, Bugarskom, Grčkom i Rumunijom).

Posle II svetskog rata Društvo za puteve Srbije “Via-Vita” nastavilo je sa radom 17. 05. 1953. godine na Skupštini koja je održana u Beogradu. Za predsednika je izabran Radojica Jauković, dipl.inž.građ. koji je tada bio direktor Direkcije za puteve Srbije. Tada je odlučeno i da se izdaje časopis „Put i saobraćaj“. Redovno su održavane godišnje skupštine. Društvo je konsultovano kod donošenja svih zakonskih propisa i normativa putnog sistema. Timovi koji su kreirali rad Društva, planski su ostvarivali sve ideje, i to posebno kada je reč o saradnji sa IRF, AIPCR i drugim međunarodnim organizacijama u svetu. Srpsko društvo za puteve “Via-vita” je redovno i aktivno učestvovalo u  radu u Savezu društava za puteve Jugoslavije.

Srpsko društvo za puteve “Via-Vita” je takođe nastavilo tradiciju šesnaest Kongresa organizovanih na prostoru na kome je delovalo i ovo Društvo za puteve. Tako je 2014. godine organizovalo zajedno sa JP “Putevi Srbije”, kao I suorganizatorima Građevinskim faklultetom i Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu Prvi srpski kongres za puteve koji je predstavljao prvu manifestaciju ove vrste koja se održava u Republici Srbiji kao samostalnoj  državi. Naredni su održavani 2016, 2018 i 2022. godine, a Peti kongres je bio održan 30-31. maja 2024. godine.

Takođe, Srpsko društvo za puteve “Via-Vita” je nastavilo i sa organizacijom naučno-stručnog skupa “Put i životna sredina” od 2017. godine kada je taj skup, peti po redu, održan u Vršcu. Šest i sedmi skup su održani 2019. i 2023. godine, oba u Vrnjačkoj Banji.

UPRAVNI ODBOR

demo-attachment-2994-Path_1607
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Dusan-Savkovic

Dušan Savković

Predsednik društva
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Ivan-Andric

Ivan Andrić

Potpredsednik za finansije
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Valbona Samardzija

Valbona Samardžija

Sekretar društva
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Biljana-Vuksanovic

Biljana Vuksanović

Član Upravnog odbora
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Vidosav-Stevanovic

Vidosav Stevanović

Potpredsednik za stručno-trehnička pitanja
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Josip-Logarusic

Josip Logarušić

Član Upravnog odbora
avatar-zeleno-872x825

Miroslav Marić

Član Upravnog odbora
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Drazenko-Glavic

Draženko Glavić

Član Upravnog odbora
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Aleksandar-Bojovic

Aleksandar Bajović

Član Upravnog odbora
avatar-zeleno-872x825

Aleksandar Milentijević

Zamenik predsednika
avatar-zeleno-872x825

Nebojša Vidić

Član Upravnog odbora
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Sanja-Fric

Sanja Fric

Član Upravnog odbora
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Zvonimir-Markovic

Zvonimir Marković

Član Upravnog odbora
avatar-zeleno-872x825

Ivan Pavlović

Član Upravnog odbora
SDP-ViaVita - Upravni-odbor-Vuk-Bogdanovic

Vuk Bogdanović

Član Upravnog odbora