2023-06-28-obilaznica-beograda-u-punom-profilu-do-bubanj-potoka

OBILAZNICA BEOGRADA U PUNOM PROFILU DO BUBANJ POTOKA

Na Vidovdan 28. juna 2023. godine, zvanično je otvorena deonica Obilaznica Beograda, od Straževice do Bubanj Potoka u dužini od 9,74 kilometara.

Svečanosti su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Vlade Ana Brnabić, potpredsednik Vlade Siniša Mali, ambasadorka NR Kine Čeng Bo i ambasador Republike Azerbejdžan Kamil Hasijev, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, v.d. direktora JP „Putevi Srbije” i preduzeća „Koridori Srbije” Zoran Drobnjak i Aleksandar Antić, potpredsednik kompanije “Power China International” Liu Šaoćn, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predstavnici izvođača i drugi zvaničnici i gosti.

Posle više od 30 godina, od Batajnice do Bubanj Potoka, moći će da se stigne autoputem u punom profilu, sa ukupno šest saobraćajnih traka, u dužini od 47 kilometara.

Značaj Obilaznice Beograda

Obilaznica Beograda povezuje krak Koridora Xb, Е-75 (granica sa Mađarskom, Horgoš – Novi Sad – Beograd) sa Koridorom X, Е-70 (granica sa Hrvatskom, Batrovci – Beograd), državni put IB reda broj 26 i Rutom 4, Е-763 (Beograd – Požega – granica sa Crnom Gorom Boljare) i ponovo delom Koridora X, Е-75 (Beograd – Niš – Preševo – granica sa Makedonijom).

Završetkom Obilaznice Beograda preusmerava se saobraćaj sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica na Obilaznicu, što doprinosi skraćenu vremena putovanja za tranzitne tokove, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, troškova eksplotacije vozila, štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području.

Obilaznica Beograda sastoji se iz sledećih deonica:

Deonica А: Batajnica-Dobanovci – radovi završeni na trasi i na Dobanovci i Batajnica.

Deonica B: Dobanovci – Bubanj Potok

Sastoji se iz 6 sektora, i to:

 • sektori B1-B3: Dobanovci – most na Savi kod Ostružnice: Završeni radovi
 • most na Savi kod Ostružnice: Završeni radovi
 • sektor B4: Završena desna traka autoputa u fazi I, završeni radovi na izgradnji leve trake autoputa (faza II), petlje „Orlovača” i „Petlovo Brdo”.
 • sektor B5: Završena desna traka autoputa od petlje “Orlovača” do tunela Straževica (faza I), završeni radovi na izgradnji leve trake autoputa (faza II) uključujući 3 mosta i tunel Straževica (leva cev)
 • sektor B6: završeni radovi na izgradnji punog profila autoputa od tunela Straževica do petlje „Bubanj Potok”

Deonica C: Bubanj Potok – Pančevo (Е-70) – predstoje radovi

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI:

Sektor 6 se sastoji od dve trake (pun profil) autoputa od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok (uključujući i petlju), u dužini od 9,74 km.

U okviru sektora 6 kompletno je izvedena i desna i leva traka autoputa, koja uključuje otvorenu deonicu trase, tunel Beli Potok, petlje Avala i Bubanj Potok, dva mosta u trupu autoputa: most br. 16 i most br. 17, dva nadvožnjaka u petlji Avala, osam mostova u petlji Bubanj Potok, kao i četiri nadvožnjaka duž sektora 6.

Trasa

Obe kolovozne trake

 • vozne trake ………………………. 4 x 3,75 m
 • zaustavna traka …………………. 2 x 3,00 m
 • ivične trake ………………….. 2 x 2 x 0,50 m
 • razdelna traka ………………………… 4,00 m
 • bankina …………………………….. 2 x 1,50 m

Ukupno ………………………………….30,00 m

Na sektoru 6 Obilaznice Beograda nalaze se sledeći objekti:

Mostovi na glavnoj trasi:

Most broj 16 – leva i desna konstrukcija od km 590+769,50 do km 591+202,00 (L=432,5 m)
Most broj 17 – leva i desna konstrukcija od km 596+372,82 do km 596+396,62 (L=23,80 m)

Petlja AVALA:

Krak 1: Most na kraku 1 (L=78,00 m + produžetak mosta L=56,43 m) isključenje na kružni put iz pravca Bubanj Potoka
Krak 2: Most na kraku 2 (L=96,80 m + produžetak mosta L=110,27 m) uključenje sa kružnog puta na pravac prema Dobanovcima

Petlja BUBANJ POTOK:

Most br. 31 (L=584 m): krak 1 petlje Bubanj Potok
Most br. 31а (L=258 m): krak 7 petlje Bubanj Potok
Most br. 32 (L=418 m): krak 2 petlje Bubanj Potok
Most br. 32а (L=134 m): krak 8 petlje Bubanj Potok
Most br. 33 (L=466 m): krak 3 petlje Bubanj Potok
Most br. 38 (L=26 m): krak 11 petlje Bubanj Potok
Most br. 39 (L=24 m): krak 12 i krak 13 petlje Bubanj Potok
Most br. 41 (L=26 m): krak 9 petlje Bubanj Potok

Nadvožnjaci

Nadvožnjak most br. 25 – na km 589+100,00 L=294,66 m
Nadvožnjak most br. 26 – na km 590+263,79 L=214,47 m
Nadvožnjak most br. 27 – na km 593+900,86 L=277,65 m
Nadvožnjak most br. 27а – na km 595+249,86 L= 83,25 m

Ukupno je izgrađeno 16 mostova i nadvožnjaka na Sektoru 6 + nadvožnjak na kraku 10.

Tunel

Tunel Beli Potok
Leva cev, km 592+750 – km 593+110 (dužina 360 m)
Desna cev, km 592+750 – km 593+110 (dužina 360 m)

Izvor: JP Putevi Srbije
Uredili: Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”

Put-i-zivotna-sredina-2023-Zbornik-apstrakata

ZBORNIK APSTRAKATA “PUT I ŽIVOTNA SREDINA” – PDF

Na web prezentaciji skupa “Put i životna sredina” postavljen je PDF Zbornika apstrakata i objavljeni su zaključci skupa Naučnog odbora.

Predlog zaključaka 7. naučno-stručnog skupa PUT I ŽIVOTNA SREDINA:

 1. Neophodno je forsirati multidisciplinarnu saradnju u pripremi i realizaciji projekata putne infrastrukture, bez obzira da li se radi o novogradnji, eksploataciji ili održavanju. Na ovu potrebu se posebno ukazuje u odnosima između različitih planerskih i projektantskih kuća;
 2. Postojeća regulativa koja se odnosi na pripremu planske i tehničke dokumentacije, te dokumentacije koja se tiče procene uticaja na životnu sredinu i društveno ekonomske aspekte projekata putne infrastrukture u velikoj meri predstavlja prepreku za osmišljen, dubinski pristup pripremi i realizaciji projekata putne infrastrukture. Dodatno, kratki rokovi, nerealno niske procene vrednosti pojedinih usluga i/ili radova doprinose zanemarivanju iskrenog i ispravnog odnosa prema zaštiti životne sredine. Preporučuje se da Srpsko društvo za puteve pokrene inicijativu za unapređenje regulative;
 3. Klimatske promene evidentno sve više imaju uticaja na eksploataciju, održavanje i rekonstrukciju putne infrastrukture. U tom smislu je neophodno holistički pristupiti ojačanju/prilagođavanju postojećih infrastrukturnih kapaciteta za podnošenje uticaja od klimatskih promena, dok je prilikom projektovanja infrastrukture neophodno uvažavati preporuke međunarodnih stručnih organizacija kao što su PIARC i IRF koje imaju značajna iskustva u borbi sa klimatskim promenama u domenu saobraćaja i putne infrastrukture (inoviranje pristupa pripremi hidrografskih i hidroloških podloga, procena rizika od prirodnih nepogoda i prirodnih katastrofa, načini prilagođavanja infrastrukture i dr.);
 4. Održavanje putne infrastrukture je bolna tačka u smislu da se najviše pažnje posvećuje otklanjanju oštećenja na kolovoznoj konstrukciji i saobraćajnoj signalizaciji i opremi dok se drugim elementima konstrukcije puta (npr. sistem za odvodnjavanje, kosine i sl.) posvećuje značajno manja pažnja, a samim tim raste rizik od ugrožavanja životne sredine. Neophodno je uticati na unapređenje prakse upravljanja i održavanja putne infrastrukture;
 5. Iskustva koja su upravljači, planeri, projektanti, stručno-tehnički nadzor i izvođači stekli u prethodnih 10-15 godina na kapitalnim projektima je potrebno detaljno analizirati i utvrditi smernice za dalji rad i delovanje kako bi se izbegle greške slične prirode u budućnosti, a elementi dobre prakse posebno naglasili;
 6. Potrebno je analizirati svetska iskustva u domenu primene alternativnih, recikliranih i regenerisanih materijala u izgradnji i održavanju putne infrastrukture te utvrditi strateški pristup na nivou države;
 7. Obrazovanje kadrova, kako i okviru građevinske, tako i saobraćajne struke, je potrebno unaprediti i to u okviru osnovnih i master akademskih studija, ali i u formi celoživotnog učenja, odnosno kontinualnog obnavljanja i unapređivanja znanja. Srpsko društvo za puteve u tom smislu treba da ostvari blisku saradnju sa akademskim institucijama u državi i aktivno se uključi u analizu i unapređenje nastavnih planova i programa.

Beograd, 20.06.2023. godine

за Naučni odbor skupa “Put i životna sredina”
Đorđe Mitrović, Igor Jokanović

Put-i-zivotna-sredina-2023-sesija1-moderatori

ODRŽAN 7. NAUČNO-STRUČNI SKUP “PUT I ŽIVOTNA SREDINA”

Sedmi po redu naučno-stručni skup  „Put i životna sredina“ (Road and Environment) uspešno je održan u periodu od 24.-26. maja 2023. godine u hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji. Organizatori skupa tradicionalno su  bili Srpsko društvo za puteve „Via-Vita“ i Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Skupu je prisustvovalo oko 100 stručnjaka iz  naše zemlje i regiona. Može se reći da je opravdao očekivanja kako u pogledu brojnosti tako i kvaliteta prezentovanih autorskih radova. Predstavljeno je 30 stručnih radova koji su bili podeljeni u četiri tematske oblasti:

1. REGULATIVA I MEĐUNARODNA SARADNJA
   – Nacionalno zakonodavstvo, pravilnici i standardi EU i međunarodne finansijske institucije, karbonski krediti, međunarodna saradnja;

2. UTICAJI PUTA I SAOBRAĆAJA NA OKRUŽENJE
 – Pokazatelji, modelovanje, praćenje stanja, proučavanje uticaja, mere zaštite, ublažavanja uticaja i kompenzacije, specifičnosti uticaja u gradskim uslovima, odnos puteva i prirodnog i kulturnog nasleđa;

3. UTICAJI KLIMATSKIH PROMENA I DRUGIH FAKTORA NA SAOBRAĆAJ I PUTNU INFRASTRUKTURU
 – Uticaj vremenskih i klimatskih ekstrema (poplave, snežni nanosi, vremenske nepogode), klizišta, primena održivih (environmental friendly) mera zaštite puteva, procene rizika od klimatskih promena; prilagođavanje na klimatske promene.

4. UPRAVLJANJE RESURSIMA U PUTNOJ PRIVREDI
 – Planiranje i zauzimanje prostora, upravljanje otpadom, reciklaža, životni ciklus materijala i konstrukcija, inovacije u cilju uštede resursa, energetska efikasnost, pristupačnost atraktivnim sadržajima .

Organizovan je Okrugli sto o trenutnoj problematici u putnoj industriji koji je živom i konstruktivnom diskusijom doprineo uspešnosti i aktuelnosti ovog skupa.

Svi radovi su objavljeni na USB-u kao Zbornik radova, dok su apstrakti radova štampani u Zborniku apstrakta u izdanju Srpskog društva za puteve „Via-Vita“.

Skup je završen definisanjem zaključaka koji će biti javno objavljeni i dostavljeni svim učesnicima i relevantnim institucijama.

Veliki broj sponzora je predstavljanjem svojih firmi doprineo upoznavanju sa aktuelnim tehničko-tehnološkim rešenjima u putnoj industriji.

Opšta je ocena svih učesnika da je održani skup po svojoj tematici, aktuelnosti i postignutim stručnim efektima ne samo opravdao svoje tradicionalno održavanje, već da predstavlja novi zamajac za održavanje ovog i sličnih skupova u budućnosti.

GF-Digital-Roads-2023-maj-8

PREDAVANJE O IZAZOVIMA PUTNE PRIVREDE

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu će u ponedeljak 8. maja 2023. u 16 časova, u sali 141, dr Nevena Vajdić, projektni menadžer na Univerzitetu u Kembridžu, održati predavanje o istraživačkoj inicijativi Digitalni putevi budućnosti, istraživačkim projektima i saradnji sa privredom na rešavanju izazova od interesa za putnu privredu.