4-kongres-2022-Registracija

ODREĐENI ROKOVI ZA SLANJE APSTRAKATA, CENE KOTIZACIJA I SPONZORSKIH PAKETA

Na sednici Upravnog odbora Srpskog društva za puteve “Via-Vita” održanoj 11. oktobra 2023. doneta je odluka o rokovima za slanje apstrakta, odnosno radova za 5. srpski kongres o putevima koji će biti održan od 30 do 31. maja 2024. godine u Beogradu. 

Takođe, utvrđene su cene kotizacije za ućešće na kongresu, kao i cene sponzorskih paketa. Za više informacija, posetite sajt kongresa: www.kongresoputevima.rs .

.