Srpsko društvo za puteve "Via-Vita"

AKTIVNOSTI

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" obavlja čitav niz aktivnosti:
inicira i predlaže istraživanja i primenu novih saznanja iz oblasti puteva, aerodroma i saobraćaja; organizuje, sarađuje, predlaže i pokreće inicijative za izradu ili inovacije uputstava, standarda, pravilnika i drugih propisa; prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke od interesa za putnu privredu, razvoj saobraćaja, upravljanje i ekspoataciju puteva; daje mišljenje o projektima iz oblasti putne privrede i saobraćaja, kao i zakonskoj i tehnilčkoj regulativi; na osnovu odgovarajućeg ovlašćenja, vrši stručnu ekspertizu i reviziju (tehničku kontrolu) projekata i studija; radi na poboljšanju obrazovanja i usavršavanju tehničkih kadrova na svim nivoima u smislu novih saznanja i stvaralaštva iz oblasti putne infrastrukture; organizuje kongrese, stručne skupove i izdaje publikacije od interesa za putnu privredu; učestvuje u donošenju stručnih rešenja bitnih problema putne privrede, saobraćaja i aerodroma (...)

demo-attachment-113-Path-1610

SRPSKI KONGRES O PUTEVIMA

Tragovima budućeg razvoja

Srpski kongresi o putevima sa međunarodnim učešćem od preko 300 učesnika, se održavaju svake druge godine u Beogradu.

NAUČNO-STRUČNI SKUP "PUt I ŽIVOTNA SREDINA"

Pronalaženje optimalnih rešenja

Nakon nekoliko godina pauze, naučno-stručni skup “Put i životna sredina” se od 2017. godine ponovo održava u organizaciji Srpskog društva za puteve "Via-vvita"

OSNOVAN 1955. godine

Časopis "put i saobraćaj"

Naučno stručni časopis "Put i saobraćaj" u izdanju Srpskog društva za puteve "Via-vita"  je pokrenut 1955. godine sa ciljem da okupi najširi krug stručnjaka koji se bave putnim i saobraćajnim inženjerstvom.