2023-06-28-obilaznica-beograda-u-punom-profilu-do-bubanj-potoka

OBILAZNICA BEOGRADA U PUNOM PROFILU DO BUBANJ POTOKA

Na Vidovdan 28. juna 2023. godine, zvanično je otvorena deonica Obilaznica Beograda, od Straževice do Bubanj Potoka u dužini od 9,74 kilometara.

Svečanosti su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Vlade Ana Brnabić, potpredsednik Vlade Siniša Mali, ambasadorka NR Kine Čeng Bo i ambasador Republike Azerbejdžan Kamil Hasijev, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, v.d. direktora JP „Putevi Srbije” i preduzeća „Koridori Srbije” Zoran Drobnjak i Aleksandar Antić, potpredsednik kompanije “Power China International” Liu Šaoćn, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predstavnici izvođača i drugi zvaničnici i gosti.

Posle više od 30 godina, od Batajnice do Bubanj Potoka, moći će da se stigne autoputem u punom profilu, sa ukupno šest saobraćajnih traka, u dužini od 47 kilometara.

Značaj Obilaznice Beograda

Obilaznica Beograda povezuje krak Koridora Xb, Е-75 (granica sa Mađarskom, Horgoš – Novi Sad – Beograd) sa Koridorom X, Е-70 (granica sa Hrvatskom, Batrovci – Beograd), državni put IB reda broj 26 i Rutom 4, Е-763 (Beograd – Požega – granica sa Crnom Gorom Boljare) i ponovo delom Koridora X, Е-75 (Beograd – Niš – Preševo – granica sa Makedonijom).

Završetkom Obilaznice Beograda preusmerava se saobraćaj sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica na Obilaznicu, što doprinosi skraćenu vremena putovanja za tranzitne tokove, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, troškova eksplotacije vozila, štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području.

Obilaznica Beograda sastoji se iz sledećih deonica:

Deonica А: Batajnica-Dobanovci – radovi završeni na trasi i na Dobanovci i Batajnica.

Deonica B: Dobanovci – Bubanj Potok

Sastoji se iz 6 sektora, i to:

  • sektori B1-B3: Dobanovci – most na Savi kod Ostružnice: Završeni radovi
  • most na Savi kod Ostružnice: Završeni radovi
  • sektor B4: Završena desna traka autoputa u fazi I, završeni radovi na izgradnji leve trake autoputa (faza II), petlje „Orlovača” i „Petlovo Brdo”.
  • sektor B5: Završena desna traka autoputa od petlje “Orlovača” do tunela Straževica (faza I), završeni radovi na izgradnji leve trake autoputa (faza II) uključujući 3 mosta i tunel Straževica (leva cev)
  • sektor B6: završeni radovi na izgradnji punog profila autoputa od tunela Straževica do petlje „Bubanj Potok”

Deonica C: Bubanj Potok – Pančevo (Е-70) – predstoje radovi

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI:

Sektor 6 se sastoji od dve trake (pun profil) autoputa od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok (uključujući i petlju), u dužini od 9,74 km.

U okviru sektora 6 kompletno je izvedena i desna i leva traka autoputa, koja uključuje otvorenu deonicu trase, tunel Beli Potok, petlje Avala i Bubanj Potok, dva mosta u trupu autoputa: most br. 16 i most br. 17, dva nadvožnjaka u petlji Avala, osam mostova u petlji Bubanj Potok, kao i četiri nadvožnjaka duž sektora 6.

Trasa

Obe kolovozne trake

  • vozne trake ………………………. 4 x 3,75 m
  • zaustavna traka …………………. 2 x 3,00 m
  • ivične trake ………………….. 2 x 2 x 0,50 m
  • razdelna traka ………………………… 4,00 m
  • bankina …………………………….. 2 x 1,50 m

Ukupno ………………………………….30,00 m

Na sektoru 6 Obilaznice Beograda nalaze se sledeći objekti:

Mostovi na glavnoj trasi:

Most broj 16 – leva i desna konstrukcija od km 590+769,50 do km 591+202,00 (L=432,5 m)
Most broj 17 – leva i desna konstrukcija od km 596+372,82 do km 596+396,62 (L=23,80 m)

Petlja AVALA:

Krak 1: Most na kraku 1 (L=78,00 m + produžetak mosta L=56,43 m) isključenje na kružni put iz pravca Bubanj Potoka
Krak 2: Most na kraku 2 (L=96,80 m + produžetak mosta L=110,27 m) uključenje sa kružnog puta na pravac prema Dobanovcima

Petlja BUBANJ POTOK:

Most br. 31 (L=584 m): krak 1 petlje Bubanj Potok
Most br. 31а (L=258 m): krak 7 petlje Bubanj Potok
Most br. 32 (L=418 m): krak 2 petlje Bubanj Potok
Most br. 32а (L=134 m): krak 8 petlje Bubanj Potok
Most br. 33 (L=466 m): krak 3 petlje Bubanj Potok
Most br. 38 (L=26 m): krak 11 petlje Bubanj Potok
Most br. 39 (L=24 m): krak 12 i krak 13 petlje Bubanj Potok
Most br. 41 (L=26 m): krak 9 petlje Bubanj Potok

Nadvožnjaci

Nadvožnjak most br. 25 – na km 589+100,00 L=294,66 m
Nadvožnjak most br. 26 – na km 590+263,79 L=214,47 m
Nadvožnjak most br. 27 – na km 593+900,86 L=277,65 m
Nadvožnjak most br. 27а – na km 595+249,86 L= 83,25 m

Ukupno je izgrađeno 16 mostova i nadvožnjaka na Sektoru 6 + nadvožnjak na kraku 10.

Tunel

Tunel Beli Potok
Leva cev, km 592+750 – km 593+110 (dužina 360 m)
Desna cev, km 592+750 – km 593+110 (dužina 360 m)

Izvor: JP Putevi Srbije
Uredili: Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”