5-srpski-kongres-o-putevima-2024-Gradjevinski-fakultet-objava-website-ram

INFORMACIJA O ODRŽAVANJU KONGRESA NA SAJTU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

Informacija o održavanju 5. srpskog kongresa o putevima 30-31. maja 2024. u Beogradu (čiji je organizator Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”, zajedno sa Građevinskim i Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu), objavljena je i na internet sajtu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i na njihovoj LinkedIn stranici.

INTERNET SAJT Građevinskog fakulteta:

https://www.grf.bg.ac.rs/vesti/lid?vid=1914&t=4

LINKEDIN stranica Građevinskog fakulteta:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7155494650600992768/

Tags: No tags

Comments are closed.