GNP-2024-Info

IX KONFERENCIJA GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA GNP 2024

Poštovane kolege,

sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje IX međunarodnu konferenciju Građevinarstvo – nauka i praksa GNP 2024 koja će se održati 5-9. marta 2024. u Kolašinu u Crnoj Gori.

S obzirom na to da se 2024. godine proslavlja 50 godina Univerziteta Crne Gore, ova konferencija će biti jedan od značajnih događaja koji će Univerzitet organizovati u godini jubileja. To će ujedno biti prilika za slavljenje znanja i akademske saradnje, za razmenu ideja, iskustava i najnovijih dostignuća, kako u nauci, tako i u praksi na polju građevinarstva.

Konferencija će obuhvatiti širok spektar tema ali s obzirom na to da se 2024. godine obeležava 45 godina od razornog zemljotresa koji je pogodio Crnu Goru, glavna tema Konferencije će biti: Seizmički otporne konstrukcije. Time se u fokus stavljaju najnovija istraživanja u oblasti projektovanja i izgradnje seizmički otpornih objekata.

Program Konferencije obuhvatiće predavanja po pozivu, usmene i poster prezentacije, okrugle stolove i prezentacije sponzora, a zvanični jezik je engleski.

Detaljnije informacije, druga obaveštenja i dalje instrukcije možete naći na sajtu Konferencije: www.gnp.ucg.ac.me.

Comments are closed.