067_1.dan

ODRŽAN 5. SRPSKI KONGRES O PUTEVIMA

5. SRPSKI KONGRES O PUTEVIMA održan je 30. i 31. maja 2024. u hotelu Crown Plaza u Beogradu u standardnom formatu kao i prethodni kongresi (2014/2016/2018/2022), odnosno u trajanju od 2 radna dana sa koktelom koji je prethodio dan ranije. Kongres je započet Svečanim otvaranjem, na kome je najpre govorio Državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Mihajlo Mišić, a potom predsednik Srpskog društva za puteve Via-Vita Dušan Slavković, kopredsednik Naučnog odbora Vladan Tubić, dekani Građevinskog i Saobraćajnog fakulteta, Pomoćnik direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ Miodrag Poledica, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjšek, te predstavnici firmi koje su bile generalni, odnosno platinasti sponzori.

Broj pristiglih radova je bio 65, čiji su apstrakti objavljeni u štampanom izdanju Zbornika apstrakata, a sami radovi u Zborniku radova objavljeni na USB-u, oba zavedena u katalogizaciji Narodne biblioteke Srbije. Radovi su podeljeni u 6 tema, a izlagani su u radnom delu kongresa po sesijama. Autori radova su pretežno bili iz Srbije, kao i iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije, Hrvatske, Nemačke i Italije. Osim ovih radova bilo je i 3 izlaganja predavača po pozivu: Franćeska Ruso, Vojkan Jovičić i Aleksandar Stevanović.

I među ostalim učesnicima je bilo najviše onih iz Srbije, ali i celog regiona: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, kao i iz Italije, Austrije, Francuske, Poljske i Nemačke. Sva izlaganja su simultano prevođena, a prvog radnog dana ona su bila u plenarnom zasedanju, dok je drugog dana kongres organizovan u dve sale paralelno.

Srpsko društvo za puteve „Via-Vita“ odlukom Upravnog odbora, od ove godine i ovog kongresa, a u duhu ranije tradicije, dodelilo je posebna priznanja studentima, tačnije nagrade za najbolji diplomski, odnosno master rad iz sledećih oblasti:

1. Projektovanje puteva – Nagrada Radojica Jauković
2. Kolovozne konstrukcije – Nagrada magistar Jovanka Đuran
3. Saobraćajno inženjerstvo – Nagrada profesor doktor Ljubiša Kuzović

Više informacija na linku: http://www.kongresoputevima.rs

Zbornik apstrakata na linku: Zbornik-apstrakata-5-kongresa-ISBN 978-86-88541-17-6

5-srpski-kongres-o-putevima-2024-Gradjevinski-fakultet-objava-website-ram

INFORMACIJA O ODRŽAVANJU KONGRESA NA SAJTU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

Informacija o održavanju 5. srpskog kongresa o putevima 30-31. maja 2024. u Beogradu (čiji je organizator Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”, zajedno sa Građevinskim i Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu), objavljena je i na internet sajtu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i na njihovoj LinkedIn stranici.

INTERNET SAJT Građevinskog fakulteta:

https://www.grf.bg.ac.rs/vesti/lid?vid=1914&t=4

LINKEDIN stranica Građevinskog fakulteta:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7155494650600992768/

GNP-2024-Info

IX KONFERENCIJA GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA GNP 2024

Poštovane kolege,

sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje IX međunarodnu konferenciju Građevinarstvo – nauka i praksa GNP 2024 koja će se održati 5-9. marta 2024. u Kolašinu u Crnoj Gori.

S obzirom na to da se 2024. godine proslavlja 50 godina Univerziteta Crne Gore, ova konferencija će biti jedan od značajnih događaja koji će Univerzitet organizovati u godini jubileja. To će ujedno biti prilika za slavljenje znanja i akademske saradnje, za razmenu ideja, iskustava i najnovijih dostignuća, kako u nauci, tako i u praksi na polju građevinarstva.

Konferencija će obuhvatiti širok spektar tema ali s obzirom na to da se 2024. godine obeležava 45 godina od razornog zemljotresa koji je pogodio Crnu Goru, glavna tema Konferencije će biti: Seizmički otporne konstrukcije. Time se u fokus stavljaju najnovija istraživanja u oblasti projektovanja i izgradnje seizmički otpornih objekata.

Program Konferencije obuhvatiće predavanja po pozivu, usmene i poster prezentacije, okrugle stolove i prezentacije sponzora, a zvanični jezik je engleski.

Detaljnije informacije, druga obaveštenja i dalje instrukcije možete naći na sajtu Konferencije: www.gnp.ucg.ac.me.

Via-Vita-Dodela-Zahvalnica

VIA-VITA SE ZAHVALILA SPONZORIMA SKUPA “PUT I ŽIVOTNA SREDINA”

Srpsko društvo za puteve “Via-Vita” je 13. decembra 2023. godine održala 7. redovnu ovogodišnju sednicu Upravnog odbora. Tom prilikom je ujedno i izvršena podela Zahvalnica svim sponzorima naučno-stručnog skupa “Put i životna sredina” koji je održan od 24.-26. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, i to firmama: ACO građevinski elementi doo (Krnješevci), ŠIDPROJEKT doo(Šid), HUSKER (Austrija), HSH CHEMIE doo (Beograd), TITAN cementara (Kosjerić), PUTINVEST doo (Beograd), VIA INŽENJERING doo (Novi Sad), SAINT GOBAIN Adfors, UNIPROMET doo (Čačak), HIDROPROJEKT- sabraćaj doo (Beograd), INSTITUT ZA PUTEVE ad (Beograd), SIGNAL doo (Sombor), Bertoli (Italija) i TRGOTEHNIKA doo (Beograd).

Posebne zahvalnice su dodeljene Inženjerskoj komori Srbije koja je kao Pokrovitelj pomogla organizaciju ovog skupa, kao i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za izuzetan doprinos organizaciji skupa.

4-kongres-2022-Registracija

ODREĐENI ROKOVI ZA SLANJE APSTRAKATA, CENE KOTIZACIJA I SPONZORSKIH PAKETA

Na sednici Upravnog odbora Srpskog društva za puteve “Via-Vita” održanoj 11. oktobra 2023. doneta je odluka o rokovima za slanje apstrakta, odnosno radova za 5. srpski kongres o putevima koji će biti održan od 30 do 31. maja 2024. godine u Beogradu. 

Takođe, utvrđene su cene kotizacije za ućešće na kongresu, kao i cene sponzorskih paketa. Za više informacija, posetite sajt kongresa: www.kongresoputevima.rs .

.

Put-i-zivotna-sredina-2023-Zbornik-apstrakata

ZBORNIK APSTRAKATA “PUT I ŽIVOTNA SREDINA” – PDF

Na web prezentaciji skupa “Put i životna sredina” postavljen je PDF Zbornika apstrakata i objavljeni su zaključci skupa Naučnog odbora.

Predlog zaključaka 7. naučno-stručnog skupa PUT I ŽIVOTNA SREDINA:

  1. Neophodno je forsirati multidisciplinarnu saradnju u pripremi i realizaciji projekata putne infrastrukture, bez obzira da li se radi o novogradnji, eksploataciji ili održavanju. Na ovu potrebu se posebno ukazuje u odnosima između različitih planerskih i projektantskih kuća;
  2. Postojeća regulativa koja se odnosi na pripremu planske i tehničke dokumentacije, te dokumentacije koja se tiče procene uticaja na životnu sredinu i društveno ekonomske aspekte projekata putne infrastrukture u velikoj meri predstavlja prepreku za osmišljen, dubinski pristup pripremi i realizaciji projekata putne infrastrukture. Dodatno, kratki rokovi, nerealno niske procene vrednosti pojedinih usluga i/ili radova doprinose zanemarivanju iskrenog i ispravnog odnosa prema zaštiti životne sredine. Preporučuje se da Srpsko društvo za puteve pokrene inicijativu za unapređenje regulative;
  3. Klimatske promene evidentno sve više imaju uticaja na eksploataciju, održavanje i rekonstrukciju putne infrastrukture. U tom smislu je neophodno holistički pristupiti ojačanju/prilagođavanju postojećih infrastrukturnih kapaciteta za podnošenje uticaja od klimatskih promena, dok je prilikom projektovanja infrastrukture neophodno uvažavati preporuke međunarodnih stručnih organizacija kao što su PIARC i IRF koje imaju značajna iskustva u borbi sa klimatskim promenama u domenu saobraćaja i putne infrastrukture (inoviranje pristupa pripremi hidrografskih i hidroloških podloga, procena rizika od prirodnih nepogoda i prirodnih katastrofa, načini prilagođavanja infrastrukture i dr.);
  4. Održavanje putne infrastrukture je bolna tačka u smislu da se najviše pažnje posvećuje otklanjanju oštećenja na kolovoznoj konstrukciji i saobraćajnoj signalizaciji i opremi dok se drugim elementima konstrukcije puta (npr. sistem za odvodnjavanje, kosine i sl.) posvećuje značajno manja pažnja, a samim tim raste rizik od ugrožavanja životne sredine. Neophodno je uticati na unapređenje prakse upravljanja i održavanja putne infrastrukture;
  5. Iskustva koja su upravljači, planeri, projektanti, stručno-tehnički nadzor i izvođači stekli u prethodnih 10-15 godina na kapitalnim projektima je potrebno detaljno analizirati i utvrditi smernice za dalji rad i delovanje kako bi se izbegle greške slične prirode u budućnosti, a elementi dobre prakse posebno naglasili;
  6. Potrebno je analizirati svetska iskustva u domenu primene alternativnih, recikliranih i regenerisanih materijala u izgradnji i održavanju putne infrastrukture te utvrditi strateški pristup na nivou države;
  7. Obrazovanje kadrova, kako i okviru građevinske, tako i saobraćajne struke, je potrebno unaprediti i to u okviru osnovnih i master akademskih studija, ali i u formi celoživotnog učenja, odnosno kontinualnog obnavljanja i unapređivanja znanja. Srpsko društvo za puteve u tom smislu treba da ostvari blisku saradnju sa akademskim institucijama u državi i aktivno se uključi u analizu i unapređenje nastavnih planova i programa.

Beograd, 20.06.2023. godine

за Naučni odbor skupa “Put i životna sredina”
Đorđe Mitrović, Igor Jokanović

Put-i-zivotna-sredina-2023-sesija1-moderatori

ODRŽAN 7. NAUČNO-STRUČNI SKUP “PUT I ŽIVOTNA SREDINA”

Sedmi po redu naučno-stručni skup  „Put i životna sredina“ (Road and Environment) uspešno je održan u periodu od 24.-26. maja 2023. godine u hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji. Organizatori skupa tradicionalno su  bili Srpsko društvo za puteve „Via-Vita“ i Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Skupu je prisustvovalo oko 100 stručnjaka iz  naše zemlje i regiona. Može se reći da je opravdao očekivanja kako u pogledu brojnosti tako i kvaliteta prezentovanih autorskih radova. Predstavljeno je 30 stručnih radova koji su bili podeljeni u četiri tematske oblasti:

1. REGULATIVA I MEĐUNARODNA SARADNJA
   – Nacionalno zakonodavstvo, pravilnici i standardi EU i međunarodne finansijske institucije, karbonski krediti, međunarodna saradnja;

2. UTICAJI PUTA I SAOBRAĆAJA NA OKRUŽENJE
 – Pokazatelji, modelovanje, praćenje stanja, proučavanje uticaja, mere zaštite, ublažavanja uticaja i kompenzacije, specifičnosti uticaja u gradskim uslovima, odnos puteva i prirodnog i kulturnog nasleđa;

3. UTICAJI KLIMATSKIH PROMENA I DRUGIH FAKTORA NA SAOBRAĆAJ I PUTNU INFRASTRUKTURU
 – Uticaj vremenskih i klimatskih ekstrema (poplave, snežni nanosi, vremenske nepogode), klizišta, primena održivih (environmental friendly) mera zaštite puteva, procene rizika od klimatskih promena; prilagođavanje na klimatske promene.

4. UPRAVLJANJE RESURSIMA U PUTNOJ PRIVREDI
 – Planiranje i zauzimanje prostora, upravljanje otpadom, reciklaža, životni ciklus materijala i konstrukcija, inovacije u cilju uštede resursa, energetska efikasnost, pristupačnost atraktivnim sadržajima .

Organizovan je Okrugli sto o trenutnoj problematici u putnoj industriji koji je živom i konstruktivnom diskusijom doprineo uspešnosti i aktuelnosti ovog skupa.

Svi radovi su objavljeni na USB-u kao Zbornik radova, dok su apstrakti radova štampani u Zborniku apstrakta u izdanju Srpskog društva za puteve „Via-Vita“.

Skup je završen definisanjem zaključaka koji će biti javno objavljeni i dostavljeni svim učesnicima i relevantnim institucijama.

Veliki broj sponzora je predstavljanjem svojih firmi doprineo upoznavanju sa aktuelnim tehničko-tehnološkim rešenjima u putnoj industriji.

Opšta je ocena svih učesnika da je održani skup po svojoj tematici, aktuelnosti i postignutim stručnim efektima ne samo opravdao svoje tradicionalno održavanje, već da predstavlja novi zamajac za održavanje ovog i sličnih skupova u budućnosti.