GF-Digital-Roads-2023-maj-8

PREDAVANJE O IZAZOVIMA PUTNE PRIVREDE

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu će u ponedeljak 8. maja 2023. u 16 časova, u sali 141, dr Nevena Vajdić, projektni menadžer na Univerzitetu u Kembridžu, održati predavanje o istraživačkoj inicijativi Digitalni putevi budućnosti, istraživačkim projektima i saradnji sa privredom na rešavanju izazova od interesa za putnu privredu.

Comments are closed.