4-kongres-2022-Registracija

ODREĐENI ROKOVI ZA SLANJE APSTRAKATA, CENE KOTIZACIJA I SPONZORSKIH PAKETA

Na sednici Upravnog odbora Srpskog društva za puteve “Via-Vita” održanoj 11. oktobra 2023. doneta je odluka o rokovima za slanje apstrakta, odnosno radova za 5. srpski kongres o putevima koji će biti održan od 30 do 31. maja 2024. godine u Beogradu. 

Takođe, utvrđene su cene kotizacije za ućešće na kongresu, kao i cene sponzorskih paketa. Za više informacija, posetite sajt kongresa: www.kongresoputevima.rs .

.

Put-i-saobracaj-God-69-Br-3-2023

OBJAVLJEN NOVI BROJ ČASOPISA “PUT I SAOBRAĆAJ” (God. 69 Br. 3,2023)

Časopis “Put i saobraćaj” God. 69 Br. 3 (2023), objavljen je 23. septembra 2023. godine. Podsetimo da se časopis distribuira u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj i šire. Izdavač časopisa „Put i saobraćaj“ je Srpsko društvo za puteve Via-Vita.

Iz ovog broja izdvajamo sledeće tekstove:

– Research on the Vulnerability and Resilience of Bridges to Climate Change and Disasters: The Current Practice in Serbia (Milica Pavić, Igor Jokanović, Draženko Glavić)

– Introducing and Evaluating the Operational Performance of a New Interchange Design: The Continuous Green-T Median U-Turn Interchange (Mutasem Alzoubaidi, Amr Alzoubaidi, Milan Zlatkovic)

– Inclusivity of ICT Based Solutions to Public Transportation Problems: Challenges and Opportunities for Bloemfontein (Ndakhona Bashingi, Jacob Adedayo Adedeji, Dillip Kumar Das, Mohammed Mostafa Hassan Mostafa)

– ЕЕTS, REETS, OTVORENI BALKAN: Koncept, regulativa, praktični primeri (Dušan Šaponjić, Draženko Glavić)

– Zaštita životne sredine i baza podataka o putevima (Nada Dragović, Snežana Radulović Jevremović, Mimoza Jeličić)

– Procena udaljenosti stimulusa tokom vožnje (Tijana Ivanišević, Aleksandar Trifunović, Svetlana Čičević, Sreten Simović)

– Primena matrica u transportu (Dragan Radovanović)

– Analiza uticaja brzine na bezbjednost saobraćaja u gradu Banja Luka (Ana Šavija, Mladen Kulundžija)

Opširnije o ovom broju možete naći na sledećem linku:
https://putisaobracaj.rs/index.php/PiS/issue/view/28

GF-Digital-Roads-2023-maj-8

PREDAVANJE O IZAZOVIMA PUTNE PRIVREDE

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu će u ponedeljak 8. maja 2023. u 16 časova, u sali 141, dr Nevena Vajdić, projektni menadžer na Univerzitetu u Kembridžu, održati predavanje o istraživačkoj inicijativi Digitalni putevi budućnosti, istraživačkim projektima i saradnji sa privredom na rešavanju izazova od interesa za putnu privredu.